กิจกรรมที่ 1
พาน้องกลับโรงเรียน

ระยะทางเดิน-วิ่งสะสม

100000

กิโลเมตร

ยอดเงินบริจาคสะสม

100000

บาท

จำนวนน้องที่ได้ศึกษาต่อ

100000

คน

กิจกรรมที่ 2
จัดตั้งกองทุนแรกเริ่ม
ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา

ผู้สมัครสะสม

100000

คน

ระยะทางเดิน-วิ่งสะสม

100000

กิโลเมตร

จำนวนก้าวก๊อดจิสะสม

100000

ก้าวก๊อดจิ

*ผู้มีสิทธิ์รับของที่ระลึก จะต้องมีการกรอกผลเดิน-วิ่ง ที่ถูกต้องและครบถ้วน ทีมงานจะทำการตรวจสอบ ก่อนจับสลากรายชื่อผู้โชคดี โดยขอสงวนสิทธิ์ผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกจากระยะใดระยะหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถรับของที่ระลึกในระยะอื่นได้อีก ของรางวัลจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ของรางวัล

ตุ๊กตาก๊อดจิ

เสื้อวิ่งก๊อดจิ

ผ้าบัฟก๊อดจิ

(Limited Edition)

ตุ๊กตาก๊อดจิ

(Limited Edition)

จำนวน 1,000 ตัว

กติกาสำหรับการแจกของที่ระลึก :

มีสิทธิ์ลุ้นรับตุ๊กตาก๊อดจิ Limited Edition สำหรับผู้ที่วิ่งสะสมระยะทาง ตั้งแต่ 120 กิโลเมตร ขึ้นไป

หมายเหตุ : คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เสื้อวิ่งก๊อดจิ

PTT Virtual Run

จำนวน 10,000 ตัว

กติกาสำหรับการแจกของที่ระลึก :

มีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อวิ่ง PTT Virtual Run สำหรับผู้ที่วิ่งสะสมระยะทาง ตั้งแต่ 30 กิโลเมตร ขึ้นไป

หมายเหตุ : คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผ้าบัฟก๊อดจิ

(Limited Edition)

จำนวน 30,000 ผืน

กติกาสำหรับการแจกของที่ระลึก :

มีสิทธิ์ลุ้นรับผ้าบัฟ Limited Edition
สำหรับผู้ที่วิ่งสะสมระยะทาง ตั้งแต่ 10 กิโลเมตร ขึ้นไป

หมายเหตุ : คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ที่มาโครงการ กิจกรรมที่ 1

   จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 ในปี 2564  ปตท. ได้จัดตั้ง “โครงการลมหายใจเดียวกัน” ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ระบบสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยไปกว่า 125,500 คน และสามารถส่งต่อผู้ป่วยให้เข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงทีกว่า 12,000 คน นอกจากนี้ โควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้รายได้ต่อครัวเรือนของคนไทยลดลง เป็นเหตุที่ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมาก อาจจะต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา ปตท. ตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดตั้ง โครงการลมหายใจเพื่อน้อง ขึ้นเพื่อสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนและเยาวชน ที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาในปี 2565 ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

   ในโอกาสนี้ ปตท. จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมสานต่อลมหายใจเพื่อน้อง ในกิจกรรมเดิน – วิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run) เพื่อแปลงเป็นทุนการศึกษา ซึ่งจะแปลงการวิ่งระยะทาง 10 กม. เป็นทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท พาน้องกลับโรงเรียนได้ 1 คน โดยตั้งเป้าหมายมอบทุนการศึกษากว่า 150 ล้านบาท ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนจำนวนกว่า 60,000 คน ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะหลุดจากระบบการศึกษา ผ่านกิจกรรมนี้

กำหนดการและกติกา

ช่องทางการรับสมัคร และส่งผลการเดิน-วิ่ง

www.ลมหายใจเพื่อน้อง.com หรือ LINE Official @PTTVirtualRun

ที่มาโครงการ กิจกรรมที่ 2

  จากพลังคนไทยกว่า 62,426 คน ที่ร่วมกันทำให้เป้าหมายแรกสำเร็จ สามารถช่วยกันพาน้อง ๆ กว่า 60,000 คน กลับเข้าระบบการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ปตท. จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมต่อลมหายใจเพื่อน้องกับก๊อดจิอีกครั้ง ด้วยเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายขึ้นในการจัดตั้ง “กองทุนแรกเริ่มศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา” จำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะ / เหตุการณ์ / ปัจจัยไม่คาดคิด, อุบัติเหตุ, อาชญากรรมต่าง ๆ ทั้งต่อครอบครัว หรือแม้แต่ตัวเด็กๆ เอง ทำให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษากะทันหันและฉุกเฉิน ให้ได้กลับเข้าศึกษาในโรงเรียนอย่างทันท่วงที

  ขอพลังคนไทยร่วมกันสะสมระยะเดิน-วิ่งต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือน้องๆ อีกครั้ง โดยการสะสมระยะทางรวม 20 ล้านก้าวก๊อดจิ ทุกๆ 1 กิโลเมตร = 3 ก้าวก๊อดจิ สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565 นี้

  สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สะสมระยะเดิน-วิ่งตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2565 สามารถสะสมระยะต่อเนื่องเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกได้จนสิ้นสุดโครงการ

กำหนดการและกติกา

แนะนำสถานที่เดิน-วิ่งโดย ปตท.

ป่าในกรุง

81 ถนน สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขต ประเวศ 10250

ป่าวังจันทร์

222 หมู่ 1 ตำบล ป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ ระยอง 21210

ศูนย์สิรินาถราชินี

ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ตำบล ปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220

คุ้งบางกะเจ้า

อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา

49 ถนน พระอาทิตย์ แขวง ชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

สวนสมุนไพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

39 ทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21180