ขอแสดงความยินดีด้วยคร้าบบ

คุณได้รับ

"ตุ๊กตาก๊อดจิ"

ขอบคุณสำหรับการร่วมกิจกรรม

 

ขออภัยด้วยนะคร้าบ

ไม่มีหมายเลข

E-TICKET นี้

ขอบคุณสำหรับการร่วมกิจกรรม

สัมภาษณ์ความรู้สึกตัวแทนนักวิ่งที่มีต่อโครงการลมหายใจเพื่อน้อง

*ผู้มีสิทธิ์รับของที่ระลึก จะต้องมีการกรอกผลเดิน-วิ่ง ที่ถูกต้องและครบถ้วน ทีมงานจะทำการตรวจสอบ ก่อนจับสลากรายชื่อผู้โชคดี โดยขอสงวนสิทธิ์ผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกจากระยะใดระยะหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถรับของที่ระลึกในระยะอื่นได้อีก

กิจกรรม PTT Virtual Run จ.กรุงเทพฯ 19 มิถุนายน 2565

กิจกรรม PTT Virtual Run จ.ระยอง 15 มิถุนายน 2565

กิจกรรม PTT Virtual Run จ.ภูเก็ต 4-5 มิถุนายน 2565

ผู่ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมโครงการ
สะสมเดิน-วิ่ง

EDV โครงการลมหายใจเพื่อน้อง

พิธีมอบเงินสนับสนุน
"โครงการลมหายใจเพื่อน้อง"

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

ทำความรู้จักน้องกาโม่ ผู้ออกแบบลายเส้นให้กับโครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง”

กิจกรรม Kick off PTT Virtual Run โครงการลมหายใจเพื่อน้อง

PTT Virtual Run “ลมหายใจเพื่อน้อง”

เปิดรับสมัคร และเดิน-วิ่งพร้อมกัน
วันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 05.00 น.

เปิดรับสมัคร และเดิน-วิ่งพร้อมกัน
วันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 05.00 น.

กติการ่วมโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งผลวิ่งของตนเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำผลของท่านอื่นมาส่งเด็ดขาด
2. ไม่อนุญาตให้ส่งผลระยะทางตลอดทั้งวัน ต้องเป็นระยะทางจากการกดโหมดเดินหรือวิ่ง เท่านั้น
3. ส่งผลเดิน-วิ่งได้มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
4. ระบบจะนับผลที่มีการกรอกข้อมูลครบถ้วน ได้แก่ วันที่วิ่ง ระยะเวลาที่ใช้วิ่ง ระยะทางที่วิ่ง พร้อมแนบภาพประกอบเท่านั้น
5. ผู้ที่มีสิทธิรับของที่ระลึก จะต้องมีการกรอกผลเดิน-วิ่งที่ถูกต้อง และครบถ้วนเท่านั้น โดยทีมงานจะมีการตรวจสอบ ก่อนประกาศผลต่อไป
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธผลย้อนหลัง หากพบความไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้องโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
***กฎ กติกา เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง อัปเดต ผู้สมัครสามารถติดตามได้ที่ www.ลมหายใจเพื่อน้อง.com และ LINE @PTTVirtualRun
7. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด